29/03/2017 09:00
500hPa 00Z
 
29/03/2017 09:00
500hPa +24 Hours
 
29/03/2017 09:00
Surface 00Z
 
29/03/2017 09:00
Surface +24 Hours
 
UTC0600
 
UTC0900
 
UTC1200
 
UTC1500
 
SYNW
قراءة سريعة لخرائط الطقس وصور الغيوم
تتأثر المملكة بامتداد مرتفع جوي، يرافقه رياح شمالية غربية معتدلة الحرارة والرطوبة، كما تظهر في سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية